Hva skiller flyktningkrisen i dag fra 2015?

Vi står midt i en flyktningkrise som vi i mai 2022 ennå ikke kjenner omfanget eller varigheten av. Ikke siden 2015 har så mange søkt om beskyttelse i Europa og Norge. Selv om vi ikke kjenner fasit for Ukraina-situasjonen, har forsøkene på sammenligning allerede begynt. Det er noen likheter med 2015, men forskjellene er langt […]

Trenger vi kontoret?

12. mars gjorde Utlendingsdirektoratet (UDI) som mange andre kontorarbeidsplasser. Vi sendte de ansatte hjem som en del av nedstengningen av samfunnet. Et umiddelbart problem var at de færreste hadde nødvendig utstyr til å kunne jobbe effektivt hjemmefra, noe som for UDIs del tidligere har vært begrunnet med sikkerhetshensyn knyttet til behandling av saker som involverer […]

Ny migrasjonskrise i Europa?

Tyrkia har i flere år truet EU med at grensene mot Hellas åpnes på tyrkisk side. Nå skjer akkurat det. Hvor mange ekstra flyktninger kan komme til Hellas som følge av dette? Og hva blir konsekvensene for resten av Europa, inkludert Norge? Bakteppet er flere humanitære kriser, både det som skjer i grenseområdene mellom Syria […]

Au pair-ordning til besvær

En au pair-sak knyttet til justisministerens familie har fått stor oppmerksomhet. Den konkrete saken går sitt eget løp, og jeg vil ikke komme nærmere inn på den her. Derimot er det reist noen generelle spørsmål i forbindelse med saken, som jeg vil kommentere nærmere. Au pair-ordningen har lenge vært under press. Etter sitt formål er […]