Olins film: Sterkt møte med del av virkeligheten

Margreth Olin bruker sterke virkemidler når hun gjennom sin nye film ”De andre” setter søkelyset på hvordan enslige mindreårige asylsøkere behandles i Norge. Vi som har vårt virke i utlendingsforvaltningen har godt av å se virkeligheten også slik den fremstilles i filmen. Det minner oss om at alt vi gjør handler om enkeltmennesker, med sine […]

Fire etater møter arbeidsinnvandringen

15. oktober var det fem år siden fire etater gikk sammen om å etablere et eget servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Oslo. Man hadde da sett en kraftig vekst i arbeidsinnvandringen til Norge, særlig fra de nye EU-landene i Øst-Europa. Men også fra land utenfor EU/EØS økte arbeidsinnvandringen. Siden har økningen bare fortsatt. Om mange […]