Overraskende asyldebatt om Tøyen

Så fikk vi kontroversen jeg rett og slett ikke så komme. Politiets utlendingsenhet (PU) skal til høsten flytte til Tøyen. Da vil registreringen av nyankomne asylsøkere også finne sted der. Dermed blir det bråk. Nå er det ikke uvanlig at lokalmiljøer blir urolige hvis de får nyss om at det skal komme noen asylsøkere i nabolaget. I mediene blir asylsøkere stadig nevnt i sammenheng med doplangere, kriminalitet, psykiatri og annet man ikke ønsker å ha tett innpå seg. Det overraskende er hvem som står frem som opphausserne i akkurat denne saken.

Alle som jobber med asylspørsmål til daglig vet godt at de aller fleste asylsøkere er fredelige mennesker som har et ønske om et tryggere og bedre liv. Joda, det er enkeltindivider blant dem som skaper trøbbel, og det er alvorlig nok, men de tilhører et lite mindretall selv om de får mye oppmerksomhet.

SV-politiker Ivar Johansen sier at Tøyen allerede er et «såpass belastet område» at det er uklokt å ta imot asylsøkere der. Sentrale Oslo-politikere fra Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet mener lokaliseringen av PU undergraver Tøyen-satsingen. Venstre-byråd Hallstein Bjercke mener at en aktivitet som registrering av asylsøkere «motarbeider en utvikling for å bedre levekårene, bokvaliteten og tryggheten for beboerne på Tøyen». Også noen kulturprofiler uttaler seg i samme retning.

Alle som uttaler seg har forstått hva det dreier seg om. Det er ikke et asylmottak som skal etableres. Ingen asylsøkere skal bo på Tøyen. Det eneste som skal skje er at mellom rundt 20 og 40 asylsøkere hver dag skal inn på PUs kontorer og oppholde seg der noen timer mens de blir registrert, for så å forlate Tøyen igjen.

Når selv fremtredende personer som i andre sammenhenger ønsker å fremstå som humane og tolerante, bidrar til å tegne et bilde av asylsøkere generelt som nærmest et forsøplende element, er det ikke til å undres over at kommunepolitikere rundt om i Norge nøler med å bosette et tilstrekkelig antall flyktninger.

En av de få som ser ut til å holde hodet kaldt er Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin. Til NRK sier han at kritikerne inntar en «not in my backyard»-holdning, og legger til at «den type dobbeltkommunikasjon har jeg ikke lyst til å være med på lenger». Godt sagt!

10 tanker på “Overraskende asyldebatt om Tøyen

 1. Det er vel mer det at Tøyen har tatt veldig mye av det som man på vestkanten har en «not in my backyard»-holdning til. Den holdningen finner du ikke så mye på Tøyen, men det kommer til et punkt der nok er nok, også på østkanten av Oslo. Det kan godt være dette er et minimalt problem, men på Tøyen er det den berømmelige dråpen…

  Hvis det ikke er så farlig, hvorfor ikke legge PU på Frogner eller i Bogstadveien? Tør du ta «not in my backyard»-diskusjonen med beboerne der?

  • Akkurat, Marianne! Det er nettopp dette det dreier seg om.

   Da det ble kjent at Munch-museet skulle flyttes til Bjørvika ble jeg først provosert. Munch-museet hører jo hjemme her på Tøyen! Først etter at jeg hadde satt meg godt inn i hva Tøyen-løftet innebar, tenkte jeg at dette kunne være positivt for Tøyen likevel. Tøyen har et belastet miljø, men likevel stortrives jeg med å bo her. Jeg har bodd flere steder i Oslo, men ingen annen plass har jeg møtt så mange hyggelige mennesker, og ikke minst et så stort og brennende lokalt engasjement for å sammen bidra til å utvikle området i positiv retning. Jeg har selv vært med i Tøyenkampanjen og sett det fantastiske arbeidet disse gjør – frivillig.

   Da jeg hørte nyheten om at PU skulle flytte til Tøyen til høsten, klarte jeg ikke ta det seriøst. Dette måtte være en dårlig spøk! Skal Tøyen være stedet som nok en gang må huse tiltak som retter seg mot en vanskeligstilt gruppe mennesker? Jeg leste at to andre plasser på Oslos vestkant også var vurdert, men at valget falt på Tøyen. Da kjente jeg meg skuffet, men også uendelig provosert.

   Kjære Frode Forfang, for oss her på Tøyen er det ikke «not in my backyard» dette dreier seg om. Det handler om at vi opplever det som urettferdig at det gang på gang er Tøyen som må ta støyten for tiltak som har hele Oslo (i dette tilfelle Norge) som nedslagsfelt. Det handler om at vi som bor her engasjerer oss og gjør alt vi kan for selv å bidra til områdeutviklingen, og at dette brennende lokalengasjementet ikke er en selvfølge. Vi blir slitne av gang på gang å møte så mye motstand – dette er ikke det vi trenger for å løfte Tøyen!

   Mvh
   Anne Marte N. Sandnes

 2. Problemet er ikke at Tøyen og Grønland er fylt opp av innvandrere, problemet er at her er fylt opp av NYE innvandrere. Og med en gang de blir varme i trøya og kan snakke norsk og får lyst og overskudd til å bidra litt på dugnad i parken, må de flytte fordi de ikke har rett til bostøtte eller kommunal leilighet lenger.
  Det er manglende stabilitet som er problemet, ikke hudfarge eller religion eller opprinnelsesland.

 3. Ja, så fikk vi kontroversen man overraskende nok ikke har sett komme. PU skal til høsten flytte til Tøyen. En beslutning som er foretatt i all stillhet. Dermed blir det bråk. Det er selvfølgelig leit at lokalmiljøer blir urolige hvis de får nyss om at det skal komme asylsøkere i nabolaget. Og det er leit at asylsøkere stadig blir nevnt i sammenheng med doplangere etc. Du er overrasket over hvem det er som står frem som ”opphaussere” i denne saken, selv om de har forstått hva det dreier seg om, nemlig ikke et asylmottak, men 20–40 mennesker som hver dag skal innom dette kontoret og registrere seg, for deretter å bli kjørt bort. Du mener at det ikke er rart at kommunepolitikere vegrer seg mot å bosette flyktninger når selv fremtredende personer som ellers ønsker å fremstå som humane og tolerante, bidrar til å tegne et bilde av asylsøkere som nærmest et ”forsøplende element”. Til det vil jeg si at det med kommunepolitikerne er gammelt nytt, det med argumentene til disse fremtredende personene er ikke eldre enn nyheten om PU til Tøyen, altså ikke mer enn noen dager gammelt, så de kan ikke få skylda for at holdningene til kommunepolitikerne er som de er.

  Du nevner at Øystein Sundelin er en av få som ser ut til å holde hodet kaldt. Jeg vil påstå at også andre i denne debatten holder hodet kaldt og legger frem velbegrunnete synspunkter og argumenter. Det blir litt enkelt, for ikke å si simpelt, å insinuere at reaksjonene skyldes frykt for det fremmede, og at asylsøkere fremstilles som søppel. Reaksjonene må ses i sammenheng med de helt spesielle forholdene på Tøyen, Tøyenløftet og lokalbefolkningens engasjement for å gjøre Tøyen til et bedre sted, med gode arenaer for alle (ja, alle!) som bor på Tøyen. Det skjer mye fint på Tøyen, men det er som du sikkert er klar over, etter altfor lang tid uten at det har skjedd mye fint. Den positive utviklingen er i høyeste grad merkbar, men jeg tror litt skjør, og den skyldes etter hva jeg kan forstå, i hovedsak ildsjelers innsats.

  Det fremstilles nærmest som noe positivt, eller noe nøytralt, å ha PU i nabolaget. Hvorfor da ikke legge enheten til et annet sted, hvor motstanden kanskje ikke vil være så stor? Eller for å spørre på en annen måte: Hvorfor akkurat på Tøyen?

 4. Ja, så fikk vi kontroversen man overraskende nok ikke har sett komme. PU skal til høsten flytte til Tøyen. En beslutning som er foretatt i all stillhet. Dermed blir det bråk. Det er selvfølgelig leit at lokalmiljøer blir urolige hvis de får nyss om at det skal komme asylsøkere i nabolaget. Og det er leit at asylsøkere stadig blir nevnt i sammenheng med doplangere etc. Du er overrasket over hvem det er som står frem som ”opphaussere” i denne saken, selv om de har forstått hva det dreier seg om, nemlig ikke et asylmottak, men 20–40 mennesker som hver dag skal innom dette kontoret og registrere seg, for deretter å bli kjørt bort. Du mener at det ikke er rart at kommunepolitikere vegrer seg mot å bosette flyktninger når selv fremtredende personer som ellers ønsker å fremstå som humane og tolerante, bidrar til å tegne et bilde av asylsøkere som nærmest et ”forsøplende element”. Til det vil jeg si at det med kommunepolitikerne er gammelt nytt, det med argumentene til disse fremtredende personene er ikke eldre enn nyheten om PU til Tøyen, altså ikke mer enn noen dager gammelt, så de kan ikke få skylda for at holdningene til kommunepolitikerne er som de er.

  Du nevner at Øystein Sundelin er en av få som ser ut til å holde hodet kaldt. Jeg vil påstå at også andre i denne debatten holder hodet kaldt og legger frem velbegrunnete synspunkter og argumenter. Det blir litt enkelt, for ikke å si simpelt, å insinuere at reaksjonene skyldes frykt for det fremmede, og at asylsøkere fremstilles som søppel. Reaksjonene må ses i sammenheng med de helt spesielle forholdene på Tøyen, Tøyenløftet og lokalbefolkningens engasjement for å gjøre Tøyen til et bedre sted, med gode arenaer for alle (ja, alle!) som bor på Tøyen. Det skjer mye fint på Tøyen, men det er som du sikkert er klar over, etter altfor lang tid uten at det har skjedd mye fint. Den positive utviklingen er i høyeste grad merkbar, men jeg tror litt skjør, og den skyldes etter hva jeg kan forstå, i hovedsak ildsjelers innsats.

  Det fremstilles nærmest som noe positivt, eller noe nøytralt, å ha PU i nabolaget. Hvorfor da ikke legge enheten til et annet sted, hvor motstanden kanskje ikke vil være så stor? Eller for å spørre på en annen måte: Hvorfor akkurat på Tøyen?

 5. Hvis man går litt nærmere i sømmene på hva du finner ‘overraskende’ Frode Forfang, så ligger det en slags holdning om at en bydel med såpass høy andel innvandrere, SV-politikere og kulturfolk burde sitte stille i båten, og at det er dobbeltmoralsk å ta til motmæle når en institusjon som Politiets Utlendingsenhet legges til nabolaget deres.

  Hva sier egentlig det om dine egne fordommer? Så vidt jeg kan se er det ingen i denne debatten som har nevnt asylsøkere som en ‘forsøpling’ av nærområdet – bortsett fra ditt kloke hode Øystein Sundelin, som bragte denne termen på banen. Det vi Tøyenbeboere reagerer på er at nok en institusjon som skal ta ansvar for et stort antall trengende på kommunalt, og nå også nasjonalt nivå, skal legges til Tøyen. Du vet like godt som alle oss andre at en slik flytting ville skapt debatt, uansett hvilket nærmiljø som fikk denne beskjeden. Så hvorfor skal ikke Tøyen gjøre akkurat det? Skape debatt. Fordi vi er så ‘godt og blandet’ fra før?

 6. Kjære vene, Frode Forfang burde som UDI direktør ha noe faktakunnskap. Det er jo faktisk slik at vi har mange grunnløse asylsøkere i Norge, mange lever av kriminell aktivitet. Det har vært flere eksempler på narkotikaselgere som har holdt til nede ved Akerselva som når de har blitt anholdt av politiet, har sagt de søker asyl. Antar at de da tar turen bort til PU som har rause åpningstider (litt uklart om det er til 23 på hverdager og kortere åpningstider i helgen, eller om det er døgnåpent slik det står i teksten).

  Av den grunn er det all mulig grunn til å være svært skeptisk til etablering av PU nærmiljøet på Tøyen, hvor det allerede er opptil flere tilfeller av gjengslagsmål bare det siste året. Her er det lett å møte likesinnede.

  Jeg er så lei av å høre vestkant-folket mase om toleranse og medmenneskelighet, der de sitter og titter ned på østkantfolket som har tatt hele det store risikoprosjektet som den voldsomme innvandringen vi har hatt de siste 10-20 årene på sine skuldre. I alle disse årene har jeg levd et godt liv i Gamle Oslo – men jeg har jo alltid tatt mine forholdsregler og så langt ikke hatt uflaks.Det jeg blir mektig lei av er alle de politisk korrekte på Vestkanten, og som attpåtil er så frekke å belære oss på østkanten om toleranse.

  Jeg håper Frode Forfang nå viser raushet og åpenhet og åpner sitt nærmiljø for PU.

 7. Hei Frode.
  Først må jeg si at det er flott at denne debatten skaper engasjement, både her i UDI og på Tøyen. Jeg hadde tenkt å la debatten gå stille fordi, men jeg klarer ikke.

  Jeg jobber selv med asylsøkere hver dag, først i ankomstenheten da vi delte bygg med PU i CK32 og nå som saksbehandler. I tillegg bor jeg på Tøyen og jeg trives veldig godt med det. Jeg vil faktisk ikke flytte derfra.

  Når du skriver at det er overraskende med en asyldebatt på Tøyen så viser dette at du først og fremst ikke bor på Tøyen og at du ikke har satt deg ordentlig inn i debatten. Ja, det er dessverre som du sier, alltid noen som vil trekke frem de kriminelle asylsøkerne. Allikevel så opplever ikke jeg som Tøyenbeboer at dette er noe folk i nabolagget mitt trekker frem.

  Som Tøyenbeboer og UDIansatt så er jeg ikke skeptisk til asylsøkere, tvert om! Jeg tenker til og med at noen av de kommer til å bli min nabo om noen år – og velkommen skal de være! Det er jo det flerkulturelle som gjør Tøyen til et bra sted å bo. Samtidig er det ikke ukjent at Tøyen og Gamlebyen har vært neglisjert i mange år, at mange barn i området lever i fattigdom, at det er flere kommunale boliger i dette området enn noe annet sted i Oslo.

  Dette har skapt engasjement på Tøyen, beboerne vil faktisk være med på å bestemme hvordan deres nabolag skal være! Er ikke det flott? At man faktisk bryr seg om sine naboer? At vi vil tilføre noe positivt til vårt nabolag og for barna som bor her? Vi er ikke i mot PU eller asylsøkere. Det som sårer oss mest er at vi en liten stund fikk en følelse av å bli tatt på alvor, at politikere så og hørte oss gjennom Tøyensatsingen, men nå kommer plutselig PU til vårt nabolag – uten at vi fikk ta del i beslutningen.

  Vi får en følelse av å bli overkjørt, at våre meninger og vår visjon om vårt nabolag ikke blir tatt hensyn til – nemlig å få lov til å være med på å forme hvordan Tøyen skal bli! Denne debatten viser nok en gang at beboerne blir ignorert og ikke får ta del i byutviklingen. Hadde vi fått lov til å være med på beslutningen fra begynnelsen av så hadde vi i hvert fall fått et visst eierskap – både til beslutningen om at PU skal/ikke skal til Tøyen, men også til Tøyenutviklingen i seg selv!

  Jeg er ikke enig med at PU bør komme til Tøyen. Ikke pga asylsøkerne, men fordi Tøyen skal være et levende sted med engasjement blant beboerne. For at det skal være et levende sted så må beboerne bli hørt, vi må få eierskap, vi må få lov til å gi noe positivt tilbake til Tøyen.

  Dersom PU kommer til Tøyen så skal vi ønske asylsøkerne velkomne. Jeg håper virkelig at dette ikke fører til at Tøyenbeboerne mister håpet om at nabolaget en gang kan bli det vi ønsker at det skal være.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s