Høysesongen for asylsøkere nærmer seg – hvor står vi?

Vi merker fortsatt ettervirkningene av de høye asylankomstene i fjor høst, selv om det er kommet langt færre asylsøkere til Norge siden desember. Utfordringen for UDI er nå å ferdigbehandle alle asylsøknadene og å tilpasse mottakskapasiteten til et lavere, men høyst usikkert nivå.

Ved inngangen til dette året hadde vi behov for en kraftig oppjustering av kapasiteten til å behandle asylsøknader. Det har vi gjort gjennom å rekruttere over 200 nye saksbehandlere i midlertidige stillinger, i tillegg til at vi også har måttet styrke andre deler av organisasjonen. Vi kjenner på voksesmertene. Likevel har vi klart å ta imot en fantastisk gjeng med nye dyktige medarbeiderne, lært dem opp og satt dem i gang med saksbehandling raskere enn vi på forhånd hadde vurdert som realistisk.

Raskere bosetting

For noen måneder siden var det en utbredt bekymring at asylsøkerne som kom i fjor måtte tilbringe svært lang tid i asylmottak. Først i påvente av at UDI behandler asylsøknaden, og deretter for å vente på at en kommune skulle ta imot dem. Nå ser bildet annerledes ut. Det kommer færre asylsøkere. Og hvis det fortsetter slik, vil de aller fleste som kom i fjor høst få saken sin ferdig behandlet senest innen utgangen av dette året. I tillegg har kommunenes vilje til å bosette flyktninger økt betraktelig. Antallet som antas å bli bosatt i år, kan bli doblet fra 2014. Jeg ser faktisk ikke bort fra at en stor del av asylsøkerne som kom i fjor, og som får bli i Norge, vil få en kortere total botid i mottak enn det som har vært vanlig de siste årene. Det er fullt mulig at vi i løpet av neste år kan komme i den situasjonen at kommunenes kapasitet til å bosette blir større enn behovet.

Færre asylsøkere

De siste månedene har det kommet færre asylsøkere til Norge enn på mange år. Det skyldes en kombinasjon av at flyktningstrømmen fra Tyrkia til Hellas på det nærmeste har stoppet opp, og at grensekontrollene flere steder i Europa har gjort det vanskeligere å komme helt til Norge. Samtidig står vi foran de månedene som normalt er høysesong for asylankomster. Vi vet ikke hvor mange som vil bruke ruten fra Nord-Afrika til Italia. Mange av de som kom til Europa i fjor, særlig til Tyskland, er fortsatt ikke registrert. Vi vet heller ikke hvor effektive grensekontrollene vil være hvis flere forsøker seg. Likevel er det mest sannsynlig, slik det ser ut nå, at antallet asylsøkere i år vil være vesentlig lavere enn i fjor.

Uansett er situasjonen usikker, og mye vil avhenge av forhold utenfor Norges kontroll.

Usikkert behov

Akkurat nå står UDI oppe i noen vanskelige avveininger når det gjelder hvor mye ledig kapasitet vi skal ha i mottakene. Vi har nå god kapasitet. I tillegg har vi det store ankomstsenteret i Østfold, som vi ikke hadde da asylankomstene begynte å øke kraftig i fjor høst. Men vi har ikke store innkvarteringsløsninger i bakhånd som kan håndtere et stort antall asylsøkere på kort tid. En slik beredskap ville vært svært kostbar. Skulle vi i løpet av sommeren eller høsten oppleve noe som ligner på høsten 2015, vil vi nokså raskt være avhengige av å ta i bruk ulike akuttløsninger, som for eksempel hoteller.

Avisene har begynt å skrive om halvtomme mottak som vi likevel betaler fullt ut for. Det kan skape inntrykk av sløsing med offentlige penger. Oppsigelsestiden for mottakskontraktene er tre til fire måneder. Kanskje er det på høy tid å si opp kontrakter? Hvis ankomstene holder seg lave vil staten kunne spare en god del penger på det. Men hva hvis ankomstene øker vesentlig gjennom sommeren og høsten? Det kan vi ikke vite nå. Og usikkerheten er altså større enn på lenge.

Hva er riktig kapasitet?

Det finnes ingen riktige valg. I så fall vil vi ikke vite hva som ville være riktig før i ettertid. Vi har allerede avviklet en del tilleggs- og opsjonsplasser ved eksisterende mottak. Det er kapasitet vi nokså raskt kan få opp igjen. Vi har også kansellert en del planlagte nye mottaksetableringer. Men å si opp etablerte mottak nå, rett før den normale høysesongen, med all den usikkerheten vi står oppe i, mener vi ikke vil være riktig. Erfaringene fra fjoråret viser med all tydelighet hvor vanskelig det kan være å forutse asylankomstene til Norge.

Men å si opp etablerte mottak nå, rett før den normale høysesongen, med all den usikkerheten vi står oppe i, mener vi ikke vil være riktig.

Så får vi heller ta kjeften for det som kan se ut som sløsing dersom det kommer få asylsøkere. Jeg tror kritikken ville bli mye kraftigere hvis det skulle komme mange asylsøkere og vi, rett før den antatte høysesongen, hadde sagt opp en rekke kontrakter med etablerte asylmottak. Riktig eller galt, det er uansett slik vi har vurdert situasjonen nå.

 

Én tanke på “Høysesongen for asylsøkere nærmer seg – hvor står vi?

 1. Ankomstene har nå vært stabile på 60-65 søkere per uke i 30 uker i strekk, dvs ~3500 per år. Antall asylsøkere i mottak reduseres med ~250-300 per uke. Framskriver du tallene vil det ved juletider 2016 være 17 000 asylsøkere som deler 35 000 plasser (!). Dobbel kapasitet.

  Balkan ruta er stengt. De som kommer via Libya/Middelhavet kommer ikke til Norge.

  UDI har nå et beredskapsmottak i Rygge som de ikke hadde i 2015. En rekke nedlagt mottak kunne, i et gitt tilfelle, åpnes like raskt som høsten 2015. Trolig raskere for nå har man erfaringen og kunnskapen om å åpne ekstra kapasitet rask både hos operatører og UDI.

  Hvorfor stenger ikke UDI mottakene? I løpet av høsten…hva betyr det? Hvorfor denne frykten for økte ankomster? Ingen vil vel kritisere UDI for at en brå økning i ankomster kan gi noen kapasitetsproblemer som følge av det?

  UDI begynner å få et alvorlig forklaringsproblem på pengebruken. Vi snakker hundrevis av millioner her.

  Nå er det vel på tide og stenge pengekrana?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s