Ny migrasjonskrise i Europa?

Tyrkia har i flere år truet EU med at grensene mot Hellas åpnes på tyrkisk side. Nå skjer akkurat det. Hvor mange ekstra flyktninger kan komme til Hellas som følge av dette? Og hva blir konsekvensene for resten av Europa, inkludert Norge? Bakteppet er flere humanitære kriser, både det som skjer i grenseområdene mellom Syria […]