Trenger vi kontoret?

12. mars gjorde Utlendingsdirektoratet (UDI) som mange andre kontorarbeidsplasser. Vi sendte de ansatte hjem som en del av nedstengningen av samfunnet. Et umiddelbart problem var at de færreste hadde nødvendig utstyr til å kunne jobbe effektivt hjemmefra, noe som for UDIs del tidligere har vært begrunnet med sikkerhetshensyn knyttet til behandling av saker som involverer […]