Trenger vi kontoret?

12. mars gjorde Utlendingsdirektoratet (UDI) som mange andre kontorarbeidsplasser. Vi sendte de ansatte hjem som en del av nedstengningen av samfunnet. Et umiddelbart problem var at de færreste hadde nødvendig utstyr til å kunne jobbe effektivt hjemmefra, noe som for UDIs del tidligere har vært begrunnet med sikkerhetshensyn knyttet til behandling av saker som involverer […]

Ny migrasjonskrise i Europa?

Tyrkia har i flere år truet EU med at grensene mot Hellas åpnes på tyrkisk side. Nå skjer akkurat det. Hvor mange ekstra flyktninger kan komme til Hellas som følge av dette? Og hva blir konsekvensene for resten av Europa, inkludert Norge? Bakteppet er flere humanitære kriser, både det som skjer i grenseområdene mellom Syria […]

Au pair-ordning til besvær

En au pair-sak knyttet til justisministerens familie har fått stor oppmerksomhet. Den konkrete saken går sitt eget løp, og jeg vil ikke komme nærmere inn på den her. Derimot er det reist noen generelle spørsmål i forbindelse med saken, som jeg vil kommentere nærmere. Au pair-ordningen har lenge vært under press. Etter sitt formål er […]

Is Afghanistan «safe»?

By Frode Forfang, Director General of the Norwegian Directorate of Immigration (This blog post was first published in Norwegian on 9 June 2017) A bomb exploded close to the embassy area in Kabul on 31 May. At least 150 people were killed and hundreds were injured. One of many questions being raised in the aftermath, […]