Når oppfattes asylavslag som endelig?

Å få et avslag på asylsøknad etter å ha investert masse i form av penger, krefter og fremtidshåp for å komme til Norge, kan oppleves som et enormt nederlag. Drømmer om en ny og bedre fremtid blir knust. Selv om de ikke fyller kravene for asyl, kan de ha sterke personlig grunner til å forlate […]

Olins film: Sterkt møte med del av virkeligheten

Margreth Olin bruker sterke virkemidler når hun gjennom sin nye film ”De andre” setter søkelyset på hvordan enslige mindreårige asylsøkere behandles i Norge. Vi som har vårt virke i utlendingsforvaltningen har godt av å se virkeligheten også slik den fremstilles i filmen. Det minner oss om at alt vi gjør handler om enkeltmennesker, med sine […]