Olins film: Sterkt møte med del av virkeligheten

Margreth Olin bruker sterke virkemidler når hun gjennom sin nye film ”De andre” setter søkelyset på hvordan enslige mindreårige asylsøkere behandles i Norge. Vi som har vårt virke i utlendingsforvaltningen har godt av å se virkeligheten også slik den fremstilles i filmen. Det minner oss om at alt vi gjør handler om enkeltmennesker, med sine […]