Politianalysen: UDI bør overta noe, men ikke alt

Politianalysen foreslår å overføre alle politiets oppgaver på utlendingsfeltet som ikke krever tvangsmyndighet til Utlendingsdirektoratet (UDI). Er det fornuftig? Mitt svar beror på hvilke deler av oppgavene vi snakker om. Lenge vært aktuelt Det har lenge vært aktuelt å overføre de oppgavene som lokale politidistrikter utfører når det gjelder behandling av søknader om arbeidstillatelse, andre […]