Au pair-ordning til besvær

En au pair-sak knyttet til justisministerens familie har fått stor oppmerksomhet. Den konkrete saken går sitt eget løp, og jeg vil ikke komme nærmere inn på den her. Derimot er det reist noen generelle spørsmål i forbindelse med saken, som jeg vil kommentere nærmere.

Au pair-ordningen har lenge vært under press. Etter sitt formål er dette en ordning for kulturutveksling. Meningen er at en utenlandsk borger skal kunne tilegne seg norsk språk og kultur. Samtidig kan au pairen utføre arbeidsoppgaver i hjemmet inntil fem timer per dag og maks 30 timer i uka. Au pairen får lønn/lommepenger i tillegg til kost og losji.

De siste årene har anslagsvis tusen personer årlig fått en førstegangs au-pair-tillatelse. De aller fleste av disse kommer fra Filippinene. Man kan være au pair i maksimalt to år.

Myndighetene har hele tiden prøvd å håndheve dette som en ordning for kulturutveksling, samtidig som folk flest nok oppfatter det som en mulighet til å få avlastning i hjemmet. Balansen her er jo også en av grunnene til at dette lenge har vært en kontroversiell ordning.

Et spørsmål som har kommet opp er om man kan være gjest hos en familie i påvente av at fullstendig søknad er levert hos politiet. Her ser jeg i media at noen av våre samarbeidspartnere (byråer) har gitt informasjon som avviker fra det som fremkommer på våre egne hjemmesider og i våre rundskriv. Jeg kan forstå at de som skal forholde seg til regelverket i så fall blir forvirret og kan tro at alt er i orden. Regelverket skal være klart nok, men informasjonspraksisen hos våre samarbeidspartnere må vi se nærmere på.

Når regelverket sier at man verken kan bo eller jobbe hos en familie før man har levert søknaden hos politiet, er det fordi et slikt skille i praksis er vanskelig å håndheve for myndighetene. Den generelle erfaringen er jo også at hele ordningen er sårbar for utnyttelse.

Kravet om at fullstendig søknad skal være levert politiet ved personlig fremmøte har vært der i alle år. For noen år siden var dette ikke et stort problem i praksis fordi man som regel kunne få time hos politiet på dagen. Etter at det ble innført en bookingløsning på nett, er dette blitt annerledes. Ordningen med å forhåndsbooke time på nettet er i utgangspunktet en forbedring som skaper forutsigbarhet både for søkere og politiet. I utlendingssaker kan dette likevel skape noen utfordringer hvis bookingtiden er lang og søkerne ikke er oppmerksom på dette på forhånd. Bookingtiden varierer mellom politidistriktene og på ulike tider av året, alt fra noen få uker til i verste fall noen måneder. Dette er samme problemstilling som ved søknad om pass.

Bookingtid hos politiet skaper utfordringer i flere typer utlendingssaker. For eksempel for sesongarbeidere kan dette noen steder føre til at de ikke kommer i gang med arbeidet i tide. Dette er vi nødt til å se nærmere på. Grunnen til at reglene er slik er at levering av dokumenter og fremvisning av pass hos politiet, er måten man i dag kontrollerer at alt er i orden. Men det er åpenbart ikke brukervennlig i praksis. Her bør det sees nærmere både på regelverket og på de praktiske ordningene i tilknytning til dette.

13 tanker på “Au pair-ordning til besvær

 1. Tilbaketråkk: UDI-direktøren: – Jeg forstår at de blir forvirret – News Net Daily

 2. Tilbaketråkk: UDI-direktøren forstår forvirring om au pair-regler

 3. ..Når regelverket sier at man verken kan bo eller jobbe hos en familie før man har levert søknaden hos politiet.. det står bo OG jobbe.. ikke eller.. problemet med Au Pair bytte av vertsfamilie er jo at tidsakseptet er kritisk..er vanskelig å planlegge når akutt situasjonen oppstår.. husker vi var opptatt av denne nyansen når vi jobbet med å forbedre situasjonen for for Au Pairene tilbake i 2011.. de har jo en gyldig tillatelse helt frem den evt blir trukket tilbake fra dere.. med begrensning på at de ikke kan yte tjenester for andre en til vertsfamilien som tillatelsen er knytte til .. det springene punktet er om de er uten tillatelse i en periode mellom den gamle er trukket tilbake og den tiden det tar å få levert søknaden om den nye personelig.. det er kun i denne perioden at din nevnte regulering kommer til anvendelse.. forståelsen fra samtalene den gang var at de kunne bo men ikke jobbe..og at det var viktig for jentene å ha denne mulgheten til å komme til et sikkert oppholdssted raskt.. er de uten gyldig opphold kan de heller ikke ta inn på hotell eller lignede.. myndighetene er jo klar over hvor de oppholder seg når reservasjon om avtale er sendt ..
  Med vennlig hilsen
  Tor Egil Fredriksen

 4. Tilbaketråkk: UDI-direktøren: – Jeg forstår at de blir forvirret – News Net Daily

 5. Reelt set, er denne fortolkning av regelverket vel stavnsbinding for AuPairs? De siger en stilling op, men er tvungen av UDI til at bo hos vertsfamilien, inntil nye arrangementer er på plads? Det er vel helt det samme som bønder oplevede for 200 år siden?

 6. Hei. Dette må jeg nesten få kommentere. Det er ikke slik du sier at det står på hjemmesidene eller i regelverket at en ikke kan være gjest hos en familie mens en venter på time hos politiet. Se forskriften § 6-26 eller RS 2012/015 pkt 6.

  Forskriften ble endret i 2012 for å gjøre det lettere for au pairer å bytte vertsfamilie ved eksempelvis misbruk, dårlig behandling osv. En trenger egentlig ingen grunn for å bytte heller. Regelverket endres slik at du har rett til å oppholde deg i Norge mens søknad om forlengelse er til behandling. Du kan ikke starte å jobbe før papirer er levert hos politi. Men du har rett til å oppholde deg hvor du vil. Udi har ikke hjemmel til å gripe inn i den private sfære. Det krever klar lovhjemmel. Se eksempelvis EMK art 8. At UDI skal kunne nekte folk opphold hos privatpersoner er altså feil. Dere kan heller ikke pålegge bestemt oppholdssted eller at au pairer drar hjem og venter (som opplysningstjenesten deres nå gjør) Det har vært fast praksis i mange år at au pairer flytter før papirer er hos politi. Det har aldri vært grunnlag for utvisning tidligere. At det er utvisningsgrunn i det hele tatt overrasker meg også. Er dette grovt brudd på utlendingsloven?

  Mvh Marit Vik, advokat og tidligere rådgiver ved Au Pair Center, Norsk folkehjelp.

 7. Sitat: «Når regelverket sier at man verken kan bo eller jobbe hos en familie før man har levert søknaden hos politiet, er det fordi et slikt skille i praksis er vanskelig å håndheve for myndighetene.»

  Her er nok du mer presis enn regelverket enn UDIs informasjon på deres nettsider. Der står det at Følgende: «Au pairen kan bo hos ny vertsfamilie og utføre oppgaver i henhold til ny kontrakt så snart fullstendig søknad om oppholdstillatelse er innlevert.«

  Det er altså ikke klart at au pairen ikke kan bo hos vertsfamilien – så lenge au pairen ikke jobber.

  Da det er klart at man ved bytte av vertsfamilie ofte vil ha et problem rundt bosted, så har den manglende presiseringen her nok før til at aktører i «bransjen» har valgt en fornuftig tilnærming til problemstillingen, nemlig at au pair kan bo – men ikke jobbe – hos ny vertsfamilie.

  Jeg vil nok tro at det er riktig som en aktør sier, at UDI muntlig har støttet en slik løsning muntlig, som er den mest fornuftige praktiske løsningen i en slik sak.

  Norsk Folkehjelp har også skrevet dette i sin brosjyre om au pair’er. Det synes merkelig om ikke UDI er kjent med denne brosjyren. Er den ukjent for dere?

  Det er bedre å bruke sunn fornuft enn å hevde at uklare regler er klare i en slik sak.

 8. Jeg har hatt au pair i 8 år ( 2 år av gangen) og har ikke gått igjennom byråer, min andre au pair hadde tilhold i Danmark. og kom 1 mnd før hun skulle starte da hennes kontrakt gikk ut. Jeg ringte UDI selv og spurte om hun kunne bo hos oss, uten å jobbe til hennes papirer ble godkjent ( dette ble sendt elektronisk både til politiet og UDI ). De bekreftet at det kunne hun, det var kun et krav til dette og det var at hun ikke skulle utføre noe form for arbeid. Etter 2 år så var det en ny Au pair også fra Danmark, ringte igjen og fikk det samme svaret fra UDI. UDI må rydde opp hos seg selv, det hjelper ikke at man viser til hjemmesiden til UDI når ansatte i UDI tolker reglementet annerledes. Her skal det markeres en syndebukk og dette ble Justisministeren. Rett skal være rett justisminister eller ei, UDI har faktisk praktisert at au pair kan bo hos vertsfamilien uten å jobbe frem til hun får godkjent papirene. Mitt råd til UDI er å rydde i egne rekker den eneste syndebukken er UDI.

  • Helt enig med deg. Og dette har vært praksis i mange år. Og det står ikke på websidene at en ikke kan bo hos vertsfamilie. Det står at en ikke kan bo OG jobbe før papirer er levert. Og siden de fleste au pairer ikke har noe sted å gjøre av seg så blir det til at de bor hos vertsfamilie. Dette ble avklart med UDI i 2013. Det har aldri blitt gjort endringer etter det. Så du har helt rett i at her har ikke UDI fulgt med i så fall. Dette vet de som jobber med au pair saker i UDI. Men kanskje ikke Forfang selv er oppdatert.

 9. Hei!

  Her er det UDI som må rydde opp i egne regler og hva som blir kommunisert ut fra deres side. Det som blir skrevet over har også UDI sagt til oss når vi har snakket med dem både ved å undersøke dette hos lokalt politi og ved og kontakte UDI direkte på telefon og annen kommunikasjon.

 10. Frode Forfang

  Du MÅ rette opp dine falske opplysninger du her kommer med. Loven sier ikke noe om at det er forbudt å bo hos ny vertsfamilie i påvente i å få levert «søknad» til politiet.
  Er du mann nok til det?

 11. Tilbaketråkk: Aftenposten mener: Au pair? Du lyver! – News Net Daily

 12. Tilbaketråkk: Au Pair Controversy in Norway - Life in Norway

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s