Politianalysen: UDI bør overta noe, men ikke alt

Politianalysen foreslår å overføre alle politiets oppgaver på utlendingsfeltet som ikke krever tvangsmyndighet til Utlendingsdirektoratet (UDI). Er det fornuftig? Mitt svar beror på hvilke deler av oppgavene vi snakker om.

Lenge vært aktuelt
Det har lenge vært aktuelt å overføre de oppgavene som lokale politidistrikter utfører når det gjelder behandling av søknader om arbeidstillatelse, andre oppholdstillatelser, statsborgerskap, etc. Dette har vært utredet siden 2008, og for over to år siden fattet regjeringen en prinsippbeslutning om en slik oppgaveoverføring, etter felles anbefaling fra UDI og Politidirektoratet. Av ulike grunner er dette ennå ikke blitt iverksatt.

Å samle slike oppgaver i UDI vil være meget fornuftig. I dag organiseres og løses disse oppgavene på forskjellige måter i de 27 politidistriktene, med lite sentral samordning. Det vil ha mye for seg å samle oppgavene i et organ som har dette som kjerneoppgave. Sakene kan da behandles gjennom færre ledd og vi kan lettere styre saksprosessene på en hensiktsmessig måte. Målet er å behandle sakene raskere og med mindre ressursbruk totalt sett. Norge er et av få land i vår del av Europa der disse oppgavene ikke for lengst er overført fra politi til sivil forvaltning.

Går mye lengre
Politianalysen går imidlertid mye lengre. Der foreslås det også at oppgavene som i dag ligger hos Politiets utlendingsenhet (PU), det vil si registrering av asylsøkere og uttransportering av personer med ulovlig opphold, bør overføres til UDI. Det mest radikale gjelder uttransporteringer.

UDI kunne i og for seg overtatt asylregistreringene, men slik dette organiseres i dag kan jeg ikke se at det skulle være noe vesentlig å vinne på en slik endring. Samarbeidet mellom PU og UDI i den innledende fasen av asylsaksbehandlingen fungerer godt. Det er ikke oppgaveløsningen i seg selv som kan begrunne en overføring, men helt andre hensyn. Politianalysen begrunner da også dette med behovet for å redusere politiets oppgaver.

Bør beholde uttransportering
Når det gjelder uttransporteringer tror jeg det er mest fornuftig at politiet beholder hovedansvaret. Det betyr ikke at det i alle tilfeller må være polititjenestemenn som ledsager de som returneres. I Sverige brukes for eksempel kriminalomsorgen. Andre land leier inn vektere. Men uansett er det så mye tvang involvert i slike saker at det er naturlig at politiet har et hovedansvar.

2 tanker på “Politianalysen: UDI bør overta noe, men ikke alt

  1. Mye fornuft i dette, men har UDI kapasitet til dette? Både UDI og UNE har jo noe «heng» i asylsakene sine så nye oppgaver må jo kompenseres med flere saksbehandlere. Så organisatorisk er det nok noe å vinne, men samfunnskostnaden blir nok ikke noe mindre.

    • Skal UDI overta oppgaver fra politiet må det selvsagt følge ressurser med. Det er det nok bred enighet om.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s